KHANG ĐIỀN & KEPPEL LAND
  • Địa Chỉ: Võ Chí Công, Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện Thoại: 0815 937 937
  • Website: https://theforesta.co/